RL: UE trebuie să intensifice prevenirea excluziunii sociale și a atitudinilor ostile împotriva romilor!

0
65

Atitudinile ostile structurale împotriva romilor trebuie oprite. Potrivit eurodeputaților, este nevoie de acces egal la locuințe, educație, asistență medicală și ocuparea forței de muncă.

Într-o rezoluție adoptată joi cu 545 voturi pentru, 96 împotrivă și 54 abțineri, Parlamentul subliniază că, având în vedere atitudinile ostile persistente față de romi, populația de etnie romă din Europa este expusă la cele mai ridicate rate ale sărăciei și excluziunii sociale. Prin urmare, eurodeputații fac apel la promovarea unei educații incluzive, dezvoltarea copiilor preșcolari și combaterea discriminării și a segregării.
Situația persoanelor de etnie romă în UE nu s-a îmbunătățit, denunță textul rezoluției, în parte din cauza „lipsei voinței politice”. Eurodeputații se plâng de faptul că un număr semnificativ de romi din Europa trăiesc în condiții extrem de precare, fiind privați de drepturile lor fundamentale.
PE solicită Comisiei să prezinte o propunere legislativă axată pe combaterea sărăciei și a atitudinilor ostile față de romi și pe îmbunătățirea condițiilor de viață și de sănătate ale romilor. Propunerea ar trebui să includă un plan de eliminare a inegalităților în materie de locuințe, de sănătate, de ocupare a forței de muncă și de educație, precum și obiective specifice obligatorii de îmbunătățire a incluziunii.

Accesul la asistență medicală și măsuri de compensare pentru victimele sterilizării forțate

Statele membre ar trebui să îmbunătățească accesul romilor la asistență medicală de bună calitate și la prețuri accesibile, inclusiv la servicii de sănătate sexuală și reproductivă. Trebuie interzise toate formele de segregare etnică în unitățile medicale, inclusiv în maternități. Eurodeputații, de asemenea, statelor membre să ofere despăgubiri victimelor sterilizării forțate și coercitive.