CONPET S.A. achiziționează bunuri/servicii/lucrări confom Normelor Procedurale Interne de Achiziții

0
73
1. Achiziție modul campus tip C pentru punctul de lucru Post fix Poarta Albă. 2. Servicii de asigurãri facultative împotriva avariilor accidentale și a furtului (tip CASCO) pentru mijloacele auto, utilajele și instalațiile aparținând CONPET S.A. Ploiești. CONPET S.A. achiziționează bunuri/servicii/lucrări confom Normelor Procedurale Interne de Achiziții, Revizia 3. În perioada 06.01-14.01.2020 au fost postate pe site-ul CONPET două achizii: modul campus şi Servicii de...